proba

Alulírott Eötvös Loránd Tudományegyetem, a  (székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.; cégjegyzékszám/törzskönyvi bejegyzés száma/egyéb, hivatalos nyilvántartásba vételt igazoló regisztrációs szám: FI 80798; adószám: 15308744-2-41) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázati felhívás az önálló projektek “Fenntartható fejlődés” kiemelt területére benyújtott, “Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció”című projektünk tervezésénél és a projekt megvalósítása során figyelembe vesszük a 2003. évi CXXIX. törvényt a közbeszerzésekről és annak módosításait.

The undersigned, as the representative authorised to sign on behalf of Eötvös Loránd University (seat: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.; company registration number/registry book number/other registration number certifying official registration: FI 80798; tax number: 15308744-2-41) hereby declare under the penalty of perjury that we shall take into account Act CXXIX of 2003 on Public Procurements and the amendments thereto when planning and implementing our project entitled “Sustainable consumption, production and communication”, submitted for the “Sustainable Development”. priority area of stand-alone projects under the call for proposals announced in the context of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.   

 

főszöveg itt ülünk

hehe

Írta: Adminisztrátor Egyéb hírek | 2011-03-04 12:27
P & N Alliance