Triatlon csapatversenyek és OB-k - 2008

A versenyeken csak az a versenyző indulhat, aki az adott versenyre benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal. Ezen kívül csapatversenyeken a felnőtt korosztályú és fiatalabb versenyző csak a saját korosztályában indulhat; a veterán korosztályú versenyző senior és felnőtt korosztályba, senior korosztályú versenyző felnőtt korosztályba való átnevezése a nevezés leadásakor megengedett. Az országos csapat-, klubcsapat- és váltó-csapatbajnokságokon csak azok a csapatok vehetnek részt, amelyeknek tagjai valamely az MTSZ által nyilvántartott sportegyesület ugyanazon triatlonszakosztályának versenyzői és sportegyesületük a szakosztály adott évre szóló tagsági díját az MTSZ-nek befizette.

 
Az MTSz Versenyszabályzata háromféle csapatversenyt különböztet meg, az alábbiak szerint:
 
Klubcsapatversenyek (2008.06.01. – Tiszaújváros)
 
A versenyzőket az alábbi táblázatban meghatározott korosztályokba kell sorolni:
 
Korosztály
Nők
Férfiak
Táv
utánpótlás1
12-15
12-15
0,3 – 8 – 2
utánpótlás2
16-20
sprint
felnőtt
16-…
18-39
sprint
senior
40-…
sprint
 
Egy versenyző egy napon csak egy klubcsapat versenyzőjeként indulhat. Egy csapatban csak ugyanabba a korosztályba tartozó versenyzők lehetnek. Egy csapat legalább három, de legfeljebb öt azonos nemű versenyzőből áll. A csapattagoknak egyforma felsőrészt kell viselniük.
 
A csapatokat egyenlő időközönként – pontosan 2 vagy pontosan 3 percenként – kell indítani. A rajtsorrendet az előző évi Országos Bajnokságon elért helyezések szerint kell megállapítani úgy, hogy az ezen első helyezést elért csapat induljon utolsóként. Az előző évi Országos Bajnokságon helyezést el nem ért csapatok részére az indulási sorrendet sorsolással kell megállapítani, aminek eredményét a hirdetőtáblán kell közzétenni. Ezeknek a csapatoknak mindig a verseny első szakaszában kell indulniuk. A csapattagoknak együtt kell rajtolniuk.
A csapat a kerékpározást akkor kezdheti meg, ha annak legalább három tagja egyidőben a depó kijáratánál megjelölt zónában tartózkodik. A csapat a futást akkor kezdheti meg, ha annak legalább három tagja egyidőben a depó kijáratánál megjelölt zónában tartózkodik. Az a versenyző, aki a csapata első tagjának a depó elhagyását követő 45 másodpercen túl még a váltóterületen tartózkodik, nem folytathatja a versenyt. Az egyik csapat legfeljebb 1 km hosszan tartózkodhat a másik csapat bolyozási zónájában.
 
Klubcsapatversenyeken a csapat időeredményét annak előírt rajtidőpontjától a csapat harmadik versenyzőjének célbaérkezéséig kell mérni. Amennyiben ez alapján két vagy több csapat időeredménye azonos, akkor a jobb futó-részidő a döntő.
 
Váltó-csapatversenyek (2008.06.28. – Baja)
 
A versenyzőket két korosztályba kell sorolni az alábbiak szerint (zárójelben a versenytávok):
1. újonc, gyermek, serdülő, ifjúsági (0,2 – 4 – 1 )
2. junior, felnőtt, senior, veterán (0,4 – 8 – 2)
Egy újonc korosztályú versenyző gyermek csapatban, egy gyermek korosztályú versenyző serdülő csapatban, egy serülő korosztályú versenyző ifjúsági csapatban, egy ifjúsági korosztályú versenyző junior csapatban, egy junior valamint egy vagy két senior illetve veterán korosztályú versenyző felnőtt csapatban és egy vagy két veterán korosztályú versenyző senior csapatban is elindulhat.
 
Egy versenyző egy napon csak egy váltócsapat versenyzőjeként indulhat. Egy csapat három azonos nemű versenyzőből áll. A csapattagoknak egyforma felsőrészt kell viselniük. A csapattagoknak az egyéni versenyekre vonatkozó szabályok betartásával kell a fenti távokat egyenként teljesíteni. A váltás a teljes táv futásának befejezésekor a cél- és a rajtterület közé eső váltózónában a rajtszám átvételekor rögzített név szerinti sorrendben a soron következő csapattag kezének jól látható érintésével történik. A váltott csapattag ezek után kezdi meg a következő teljes távot. A váltások sorrendjének megfelelően a versenybíró utasítására léphet be a váltózónába a soron következő váltótag, akinek a váltás megtörténtéig úgy kell a váltózónában tartózkodnia, hogy a többi versenyző mozgását és váltását ne akadályozza. Váltó-csapatversenyeken a csapat időeredményét annak rajtidőpontjától a csapat harmadik versenyzőjének célbaérkezéséig kell mérni.
 
Csapatversenyek (2008.08.09. – Fadd-Dombori)
 
Egy férfi csapat duatlon verseny esetén legalább három, női csapat legalább kettő versenyzőből áll, triatlon verseny esetén a férfi és a női csapat is legalább három versenyzőből áll. Egy csapatban csak azonos nemű versenyzők lehetnek. A csapat időeredményét duatlon versenyeken nőknél az első kettő, férfiaknál az első három helyezett versenyző egyéni teljes versenyidejének összeadásából kell kiszámítani másodperces pontossággal. Amennyiben ez alapján két vagy több csapat időeredménye azonos, akkor a csapatok első helyezettjeinek sorrendje alapján kell a csapatok sorrendjét megállapítani. Triatlon versenyeken a csapat időeredményét az első három helyezett versenyző egyéni teljes versenyidejének összeadásából kell kiszámítani másodperces pontossággal.
Írta: Adminisztrátor Triatlon OB-k és ranglistaversenyek | 2009-01-26 05:51
P & N Alliance